Privacy

verklaring!

We respecteren jouw privacy en laten je graag weten wat we met persoonsgegevens doen.

Privacyverklaring Recomfort Putten

Contactgegevens
Recomfort, gevestigd aan Parklaan 2, 3881CT Putten, verwerkt persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring. Mocht je ergens vragen over hebben dan kun je telefonisch contact met ons opnemen via 085 8200852 of per mail via info@recomfort.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Recomfort verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Adres
  • Type woning

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens
Recomfort verwerkt persoonsgegevens om onze diensten te kunnen uitvoeren en contact te kunnen opnemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Recomfort bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is om doelen te behalen waarvoor de gegevens zijn verzameld (bijvoorbeeld contact opnemen).

Delen van persoonsgegevens met derden
Recomfort verstrekt enkel aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Cookies en vergelijkbare technieken waar wij gebruik van maken
Recomfort gebruikt technische, functionele en analytische cookies. Natuurlijk maken deze geen inbreuk op je privacy. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de (technische) werking van de website en het gebruiksgemak van onze bezoekers. Ze laten de website naar behoren werken en onthouden voorkeursinstellingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je kunt je persoonsgegevens bij ons inzien, laten corrigeren of in zijn geheel laten verwijderen. Ook kun je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of hier bezwaar tegen maken. Je kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken naar jou te sturen. Daarnaast kun je een verzoek doen tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of van de persoonsgegevens. Neem hierbij contact op met info@recomfort.nl.

Het beveiligen van persoonsgegevens
Recomfort neemt de bescherming van haar klant- en bezoekersgegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@recomfort.nl

Contact Recomfort Putten

ReComfort is erop gericht om u te voorzien van de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzame huisvesting.

Info

Parklaan 2
3881CT
Putten

085 8200852
info@recomfort.nl

Ontwerp & realisatie door Studio Maatmerk